Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.05.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „Referent ds. promocji” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr IV/60/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr IV/59/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.05.2017 Zarządzenie Nr IV/56/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie powierzchni reklamowej lub informacyjnej na budynkach stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr IV/57/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Zarządzenie Nr IV/55/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 24.04.2017 Zarządzenie Nr IV/41/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły