Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Nr XXIX/263/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania Projektem pn.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Zarządzenie Nr IV/102/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu na rowie 3 drewnianych zastawek piętrzących wodę…” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Zarządzenie Nr IV/95/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły