Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim, przebudowie dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie Nr V/67/20 Burmistrza Solca Kujawskiego dot. skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2020 Zamówienie z wolnej ręki na:Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej fi 1000 w drogach gminnych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Przetargi 21.04.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Żurawiej nr ew. 2772, o pow. 0,1831 ha. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr V/132/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/62/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/61/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/66/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły