Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/52/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 13.04.2017 Zarządzenie Nr IV/51/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/50/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/3 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/47/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 Zarządzenie Nr IV/44/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie Nr IV/45/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Zarządzenie Nr IV/5/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/40/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/39/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 22 lipca w Solcu Kujawskim dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły