Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 Zarządzenie Nr IV/138/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr IV/135/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr IV/133/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr IV/132/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „Budowa budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni wodnej wraz z infrastrukturą techniczną” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Uchwała Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 Zarządzenie Nr IV/104/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły