Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.04.2020 Zarządzenie Nr V/63/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2020 Zarządzenie nr V/46/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Zarządzenie nr V/64/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w spawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 14 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 06.04.2020 Zarządzenie Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.04.2020 Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły