Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.08.2017 Zarządzenie Nr IV/112/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 Zarządzenie Nr IV/109/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul 23 Stycznia w Solcu Kujawskim dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 Zarządzenie Nr IV/111/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 Zarządzenie Nr IV/106/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 Zarządzenie Nr IV/105/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem obsługi stacji i niezbędną infrastrukturą” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Zarządzenie Nr IV/99/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu pisemnego przetargu na oddanie w dzierżawę pomieszczeń użytkowych, położonych w budynku A zlokalizowanym w Solcu Kujawskim, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 12 wraz z częścią gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 498, z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.08.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze, umowa na czas zastępstwa – referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły