Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2016 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Prognoza oddziaływania na srodowisko dla projektu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap uzgodnień i opiniowania) Szczegóły
Akty prawne 26.08.2016 Zarządzenie Nr IV/133/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82B/1A Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2016 Projekt MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap uzgodnień i opiniowania) Szczegóły
Akty prawne 25.08.2016 Zarządzenie Nr IV/132/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 89/3 Szczegóły
Akty prawne 25.08.2016 Zarządzenie Nr IV/131/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr IV/17/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2016 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim mienia stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcie w zamian udziałów Szczegóły