Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/28/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/27/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/26/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/29/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/4/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w2017 r.” Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2017 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych (wersja uzupełniona) Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/24/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 Zarządzenie Nr IV/23/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Hanki Sawickiej 8A, 8B, 8C w Solcu Kujawskim, dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2017 Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk Szczegóły