Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowych Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 Zarządzenie Nr IV/154/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 Zarządzenie Nr IV/154/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 Zarządzenie Nr IV/152/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz adaptacji i przebudowy budynku przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby szkoły muzycznej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/150/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim Szczegóły