Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2016 Zarządzenie Nr IV/164/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/138/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącej fermy drobiu” w m. Makowiska Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 Zarządzenie Nr IV/157/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/161/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/159/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/156/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do spraw oceny zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2016 Zarządzenie Nr IV/158/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły