Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Zarządzenie Nr IV/167/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 Zarządzenie Nr IV/166/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2016 Zarządzenie Nr IV/160/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego marki DACIA DUSTER Szczegóły
Akty prawne 15.11.2016 Zarządzenie Nr IV/164/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/138/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącej fermy drobiu” w m. Makowiska Szczegóły