Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/34/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 24.03.2017 Zarządzenie Nr IV/32/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawowanie funkcji eksperta do spraw remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych w partnerskim Projekcie międzynarodowym ReSites wraz z opracowaniem metody ich unieszkodliwienia” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.03.2017 Zarządzenie Nr IV/25/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/28/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/27/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/26/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/29/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 Zarządzenie Nr IV/4/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w2017 r.” Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego Szczegóły