Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/147/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. H.Sawickiej 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/146/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/33/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piastów 1 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Zarządzenie Nr IV/145/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/32/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie poręczenia spłaty poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2016 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/144/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/142/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie Nr IV/141/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko specjalisty BHP Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.09.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 – Marzenny Kuczkowskiej, złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.09.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 – Grażyny Wawrzyniak, złożone w związku z rozwiązaniem umowy Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 Zarządzenie Nr IV/143/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 roku Szczegóły