Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Warunki dokonywania zamiany lokali Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych Szczegóły