Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2016 Zezwolenie na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/136/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 Zarządzenie Nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr IV/138/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Prognoza oddziaływania na srodowisko dla projektu MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2016 Projekt MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (etap wyłożenia) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.09.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. BHP Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 Zarządzenie Nr IV/137/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Zarządzenie Nr IV/134/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.09.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły