Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr IV/17/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych (wersja uzupełniona) Szczegóły
Akty prawne 10.02.2017 Zarządzenie Nr IV/16/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 09.02.2017 Zarządzenie Nr IV/194/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 Zarządzenie Nr IV/15/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia akcji informacyjnej w zakresie przestrzegania zasad ochrony przed rozprzestrzenianiem się zjadliwej grypy ptasiej (HPAI) Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr IV/14/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr IV/13/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr IV/183/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły