Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Sporządzanie kopii dokumentów archiwalnych (za potwierdzeniem kopii za zgodność z orginałem) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w formie zaświadczenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w formie zaświadczenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zamówienia publiczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przyznanie dodatku energetycznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przyznanie dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły