Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 08.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Sebastiana Wryczy złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Białkowskiej złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Rudnej – Plewy złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marzenny Kuczkowskiej złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Wawrzyniaka złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Justyny Żebrowskiej – Dudek złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Cezarego Balla złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Lichockiej złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Teresy Substyk złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.05.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Rafała Kubiaka złożone do 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły