Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/126/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/121/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia wobec dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 Zarządzenie Nr IV/122/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/18/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie gospodarki taborem samochodowym Urzędu Miasta i Gminy w SOlcu Kujawskim oraz zmiany Zarządzenia Nr IV/91/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania i bieżącego utrzymania samochodu służbowego w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 Zarządzenie Nr IV/125/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 Zarządzenie Nr IV/124/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Cichej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 Zarządzenie Nr IV/123/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Cichej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.08.2016 Zarządzenie Nr IV/118/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lipca 2016 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 30 października 2016 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2016 Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa oraz 8 m2 krzewów rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie Nr IV/120/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim Szczegóły