Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Warunki dokonywania zamiany lokali Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Rozgraniczenie nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Podział nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Dzierżawa nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Szczegóły