Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/36/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/43/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/42/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/41/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/40/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/35/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/33/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski w sprawie utworzenia z Miastem Bydgoszcz i innymi gminami z regionu związku metropolitalnego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 Zarządzenie Nr IV/32/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Ochrona zwierząt Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016 Szczegóły