Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przyznanie dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Naliczanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr IV/56/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 Zarządzenie Nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udostępnienia kanałów technologicznych, których właścicielem jest gmina Solec Kujawski oraz ustalenia wysokości opłat za ich udostępnienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozkładanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na raty Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozkładanie należności z tytułu dzierżawy gruntów na raty Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umarzanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umarzanie należności z tytułu dzierżawy gruntów Szczegóły