Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umarzanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umarzanie należności z tytułu dzierżawy gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umorzenie odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za lokale mieszkalne i użytkowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umorzenie zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za używanie lokalu mieszkalnego i użytkowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umorzenie zaległości podatków z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zgłoszenie sprzedaży lasu oraz korekty podatku leśnego – zmiana wymiaru podatku leśnego Szczegóły