Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zwrot nadpłat podatków i opłat Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr IV/48/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Rozłożenie na raty podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy Szczegóły