Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/97/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego we wsi Otorowo 7/7 Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/96/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/95/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż foteli w Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr IV/94/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z termomodernizacją budynku B UMiG w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2016 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej – Mariusza Zamorowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.06.2016 Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG Solec Kujawski – Teresy Substyk Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa i 8 m2 krzewów rosnących na terenach zielonych w Solcu Kujawskim Szczegóły