Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 za okres 2014 – 2015 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/151/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie emisji obligacji komunalnych Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły