Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/130/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/128/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stanowiska o utworzeniu związku metropolitalnego Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/124/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.01.2016 Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji inwestycji Szczegóły