Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 25.04.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – Justyny Żebrowskiej – Dudek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2016 Zezwolenie na usunięcie 22 szt. drzew rosnących na dz. nr ew. 818/20 w pasie drogowym drogi wewnętrznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Zarządzenie Nr IV/63/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Zarządzenie Nr IV/62/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Zarządzenie Nr IV/55/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedziba przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 Zarządzenie Nr IV/61/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 Zarządzenie Nr IV/60/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie Nr IV/53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły