Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 08.01.2015 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 07.01.2015 Zarządzenia – 2015 Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2015 Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych w ramach budowy I etapu Parku Przemysłowego oraz częściowo przebudowanych w ramach budowy II etapu Parku Przemysłowego, podlegających sprzedaży i dzierżawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy nr 1/DYR/DR/2005 wraz z zawartymi do niej aneksami nr 1 i 2 oraz postanowieniami umowy o przyłączenie do sieci nr 51/ZE/DR/2005 Szczegóły