Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2020 Zarządzenie Nr V/44/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr V/33/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnych w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr V/176/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Zarządzenie Nr V/43/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa…. Szczegóły
Przetargi 28.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Granicznej nr ew. 817/39, o pow. 0,0019 ha. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2020 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. zamówień publicznych Szczegóły
Przetargi 21.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej/Łąkowej nr ew. 2203/8 i 2203/11, o pow. 0,1157 ha i 1/7 426. Szczegóły
Przetargi 21.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tęczowej/Łąkowej nr ew. 2203/9 i 2203/11, o pow. 0,1156 ha i 1/7 z 426. Szczegóły