Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie, wymiana i unieważnienie dowodu osobistego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/51/16 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – uchwała nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Uzasadnienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – uchwała nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. – art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2016 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – Uchwała Nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. Szczegóły