Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.01.2016 Uchwała Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2016 Uchwała Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/130/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/128/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stanowiska o utworzeniu związku metropolitalnego Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/124/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim Szczegóły