Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.08.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko – palacz c.o. – konserwator w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna Szczegóły
Akty prawne 28.08.2019 Zarządzenie Nr V/136/19 Burmistrza Solca Kujawskiego W sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 Zarządzenie nr V/136/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Szczegóły