Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.12.2014 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni os. Leśnego Miasta Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.12.2014 w sprawie zmiany statusu lokali socjalnych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 66/4, ul. Toruńskiej 89/2, ul. Toruńskiej 89/3 Szczegóły
Artykuł 16.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.12.2014 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2018. Szczegóły