Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/117/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/116/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz podległych jednostek organizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/115/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/114/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/113/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na potrzeby ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/112/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/111/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/25/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/26/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.02.2016 Burmistrz MiG ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości budżetowej… Szczegóły