Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Artykuł 05.05.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2014 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.04.2014 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów. Szczegóły
Artykuł 23.04.2014 Budowa słupa SN 15kV w istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV wraz z złączami kablowo – pomiarowymi nn 0,4kV Szczegóły
Artykuł 23.04.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 94/6. Szczegóły