Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.07.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Artykuł 15.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.07.2014 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na:”Budowę sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski-II etap”. Szczegóły
Artykuł 10.07.2014 Budowa nawierzchni pieszojezdni łączącej ul. Prostą z ul. Błonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły
Artykuł 10.07.2014 w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły