Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Szczegóły
Artykuł 30.09.2014 w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 29.09.2014 w sprawie ustalenia wysokości stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody dla budynku, przy ul. Granicznej nr 9 stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.09.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 29.09.2014 od 19 czerwca 2014 r. do 18 września 2014 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/11 Szczegóły
Artykuł 22.09.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku A Urzędu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 17.09.2014 w sprawie zmiany statusu lokali mieszkalnych położonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 17.09.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.09.2014 Przetarg nieograniczony na Przebudowę budynku A Urzędu Miasta i Gminy Szczegóły