Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2014 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr III/40/14 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5. Szczegóły
Artykuł 09.09.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.09.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.08.2014 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Młyńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 27.08.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej. Szczegóły
Artykuł 27.08.2014 Wyprawka szkolna Szczegóły
Artykuł 26.08.2014 Budowa napowietrzno-kablowego przyłącza SN 15kV wraz ze słupową stacją trafo i liniami kablowymi nn 0,4kV i kontenerowym agregatem prądotwórczym na dz. nr 986 i 990/1, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.08.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/8. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny i wydzielenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na 8 września 2013 roku. Szczegóły