Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”. Szczegóły
Artykuł 10.07.2013 Budowa sieci gazowej na cele mieszkaniowe w rejonie ulic: Kolorowa – Złota (dz. nr 2419, 2422) Szczegóły