Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły
Artykuł 10.07.2014 w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2014 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.07.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji Szczegóły
Artykuł 02.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły