Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2014 od 18 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2014 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 24.06.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.06.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 16.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły