Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Sprawozdania merytoryczno – finansowe Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2011 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – ogłoszenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budżet Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Kluby radnych RM Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim Szczegóły