Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap” Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 Przetarg nieograniczony na: „Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na wykonanie: Wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct, i wyposażenia węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w S Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na wykonanie: Wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach projektu :Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap „ Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ” Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap” Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/136/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 września 2013 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.04.2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach Projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap”. Szczegóły
Artykuł 11.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2014 W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły