Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5 Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 06.03.2014 w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim oraz stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 06.03.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 24 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.03.2014 w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Szczegóły
Artykuł 05.03.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Stacji Szybkiej Kolei Metropolitarnej (Punktu Obsługi Podróżnych) wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 04.03.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2014 w sprawie określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.02.2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Szczegóły