Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2013 w spawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 14.05.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.05.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/55/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji budynków i lokali położonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.05.2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.04.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2024 Szczegóły
Artykuł 30.04.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.04.2013 w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów. Szczegóły