Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2014 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Szczegóły
Artykuł 17.02.2014 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 40/4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 11.02.2014 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Lipowej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul.Lipowej i ul.Piłsudskiego na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Lipowej” Szczegóły
Artykuł 10.02.2014 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szczegóły
Artykuł 10.02.2014 plany pracy, sprawozdania z działalności komisji Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski w 2014 r.” Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie waloryzacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły