Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 Archiwum przetargów i zapytań ofertowych Szczegóły
Artykuł 01.02.2014 Program usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Miejsko – Gminny Program Wspierania Rodziny Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 procedury naboru Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego. Szczegóły
Artykuł 30.01.2014 Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej Szczegóły