Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostawę ciepła do ogrzania pomieszczeń i podgrzania wody w budynkach przy ul. Toruńskiej nr 70 C i D, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.01.2014 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego. Szczegóły
Artykuł 15.01.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.01.2014 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Szczegóły
Artykuł 13.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły
Artykuł 13.01.2014 Interpretacje przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2013 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły