Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2014 w sprawie planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2013 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 09.01.2014 Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz zmiana zagospodarowani terenu na działkach numer ewidencyjny 392, 393/5, 395/1, 396/6, 399/1, 400/5, 401/1, 402/1, 405/1, 406/1, 406, 407/1, 437, 445, 488, 700/3, 700/4, 700 Szczegóły
Artykuł 09.01.2014 2014r. Szczegóły
Artykuł 09.01.2014 Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 08.01.2014 Ogłoszenia Starosty Powiatowego Szczegóły
Artykuł 07.01.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 07.01.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły