Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy”. Szczegóły
Artykuł 26.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.” Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym. Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy.” Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024. Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec kujawski na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 MPZP – nieaktualne Szczegóły