Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 25.10.2013 w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy Pl. Jana Pawła II 7/10 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.10.2013 Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski II etap” Szczegóły
Artykuł 30.09.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Artykuł 27.09.2013 od 16 maja 2013 r. do 18 września 2013 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2013 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły