Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2012 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 25.09.2012 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 19.09.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska) Szczegóły
Artykuł 31.08.2012 Postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji zrid… Szczegóły
Artykuł 27.08.2012 Zmiana decyzji nr LICP/05/12 z 11 kwietnia 2012r., WIPP-BPP.6733.4.6.2012 Szczegóły
Artykuł 24.08.2012 Stypendium szkolne 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 20.08.2012 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Nadborna) Szczegóły
Artykuł 31.07.2012 Zwrot podatku akcyzowego Szczegóły
Artykuł 18.07.2012 Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – ul.Kujawska Szczegóły
Artykuł 09.07.2012 Bezpieczna Gmina Szczegóły