Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XII/92/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP terenu położonego w obr. ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym (Otorowo, gm. Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Uchwały RM od I do VI sesji (kadencji 2014 – 2018) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenów w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji stałych RM Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 WYBORY Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Protokoły z sesji RM kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły