Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Sprawozdania merytoryczno – finansowe Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr XXXIV/189/97 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 1997 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2011 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – ogłoszenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budżet Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Kluby radnych RM Szczegóły